دبیرخانه سمینار

Address: 8th Floor, No. 38, Bucharest Street, Tehran, Iran

Postal Code: 15137555-11

P.O.Box: 15175/548

Phone: (+98 21) 88728601

Fax: (+98 21) 88728525

Email: eyconf@tcaudit.ir

آدرس: تهران، خیابان بخارست، نبش خیابان ۱۱، پلاک ۳۸، طبقه هشتم

کد پستی: ۱۱-۱۵۱۳۷۵۵۵

صندوق پستی: ۱۵۱۷۵/۵۴۸

تلفن: ۸۸۷۲۸۶۰۱

نمابر: ۸۸۷۲۸۵۲۵

پست الکترونیکی: eyconf@tcaudit.ir