حامیان معنوی سمینار

سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان نهاد سیاست گذار و راهبری کننده بازار سرمایه که علاقه مند است با به کارگیری و تعمیق گزارشگری بر مبنای IFRS در شرکتهای پذیرفته شده در بورس، به شفافیت مالی، ارائه تصویر منصفانه از بنگاه ها و تقویت ارتباط بازار سرمایه ایران با اقتصاد جهانی یاری رساند، حمایت معنوی از سمینار را پذیرفته است.

پژوهشكده پولي و بانكي به عنوان بازوي تحقيقاتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، عهده‌دار انجام تحقيقات و ارائه خدمات مشاوره‌اي اقتصادي، پولي و بانكي به جامعه اقتصادي كشور، و برگزاري همايش‌ها و انتشار كتب و مقالات علمي و تحقيقي در اين زمينه‌ها مي‌باشد.
محصولات فكري پژوهشكده نقش بسزايي در پيشبرد اهداف كلان اقتصادي به ويژه در زمينه مسايل پولي و بانكي كشور داشته است.
گزارشگري برمبناي IFRS در بنگاههاي اقتصادي و به ويژه بانكها مورد توجه و تمركز ويژه بانك مركزي بوده و پياده‌سازي اين مدل گزارشگري به تقويت مباني اطلاعاتي سودمند و قابل اتكاء براي ادامه فعاليت‌هاي اثربخش پژوهشكده را فراهم خواهد ساخت.